Avainsana-arkisto: prepositiot

Prepositioiden vaikeudesta

de/of
Meillä suomenkielisillä on usein vaikeuksia englannin prepositioiden kanssa. Oliko se nyt at vai in school? Mutta eipä ole prepositioita suosivienkaan kielten käyttäjillä helppoa, sillä eri kielten prepositiot eivät vastaa toisiaan sen paremmin kuin taivutuspäätteetkään. Otetaanpa esimerkiksi espanjan de-prepositio, joka on niin monimerkityksinen, että siitä on kirjoitettu väitöskirjakin. Kuvassa on espanjalaisen bussin seinällä roikkunut kaksikielinen tiedote, jonka kirjoittaja on käyttänyt de-prepositiota viisi kertaa (ensimmäisellä kerralla de on sulautunut määräiseen artikkeliin, jolloin siitä on tullut del):

Se informa a los pasajeros que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. La empresa no se hace responsable de los daños ocasionados por la falta de cumplimiento de esta normativa.

Kuinka kirjoittaja on kääntänyt preposition englanniksi? Enimmäkseen of-prepositiolla (toinen de on jäänyt kääntämättä, koska turvavyön englanninkielinen vastine ei vaadi prepositiota):

We inform passengers that the use of the seat bealt is obligatory. The company is not responsible for damage caused by failure of comply of this law.

Kirjoittaja on siis tehnyt mielessään yleistyksen, että de-prepositiota vastaa usein of, mikä pitääkin jossain määrin paikkansa ainakin genetiivirakenteissa (el uso del … = the use of the … = …n käyttö). Hän on kuitenkin huomannut, että responsible-adjektiivi vaatii englannissa for-preposition. Sen sijaan häneltä on jäänyt huomaamatta, että comply-verbi vaatii seurakseen with-preposition ja että failure merkityksessä ’jonkin tekemättä jättäminen, laiminlyönti’ vaatii to-infinitiivilausekkeen. Joku ystävällinen tahi pedanttinen henkilö onkin korjannut ko. kohdat tiedotteesta ja yliviivannut belt-sanan ylimääräisen a:n.

Mitä tästä opimme? Vaikeaa on oppia käyttämään vierasta kieltä idiomaattisesti, mutta ymmärretyksi voi tulla vähemmälläkin kielitaidolla. Virallisluontoisten tiedotteiden kieliasu kannattaisi ehkä silti tarkistuttaa etukäteen – muuten voi käydä niin, että viestin muoto herättää enemmän huomiota kuin sen merkitys, etenkin kielitieteilijässä.

3 kommenttia

Kategoria(t): Tanja Säily

Miten eri kielet selviävät esteistä – halveksien, uhmaten vai välittämättä?

Eri kielet ilmaisevat asioita ja käsitteitä sekä samantapaisin keinoin että yllättävästikin toisistaan poiketen. Tämä näkyy erityisesti silloin, kun kuvailmaisut eli metaforat astuvat näyttämölle. Mielenkiintoista on, ettei kuvakieli rajoitu vain merkitykseltään painaviin substantiivein, adjektiivein ja verbein ilmaistuihin asioihin, vaan ulottuu jopa kieliopillisiin sanoihin kuten pre- ja postpositioihin. Otetaan esimerkiksi tilanne, jolloin jotakin tehdään vaikka tiellä on esteitä.

Englannin despite tai in spite of  tuntuu halveksivan estettä (molemmat esimerkit nykybrittienglannin tekstikorpuksesta):

But despite the weather, the fundraiser is still expected to make some money from an evening Barn Dance and food sold in the marquee put up at the pitch.

 I passed several interesting restaurants on the way, where people queued outside, in spite of the cold.

Tämä hankaluuksien halveksiminen ei kuitenkaan ole alkuperäistä anglosaksista vaan ranskan kielestä lainattua joskus 1300-luvulla. Nykyranskassahan on vastaava ilmaisu en dépit de.

Entäpä saksa ja ruotsi: trotz ja trots? Kumpainenkin prepositio palautuu uhmaamista tarkoittavaan germaaniseen verbiin ja/tai substantiiviin, nykysaksassa Trotz ja trotzen, nykyruotsissa trots ja trotsa.

Näihin värikkäisiin vastusten voittamisen ilmaisuihin verrattuna suomen kielen huolimatta kuulostaa aika arkipäiväiseltä ja nuivalta.

Voitaisiin tietenkin kehitellä anekdoottia, että ranskalaiset ja englantilaiset halveksivat elämän vaikeuksia, saksalaiset ja ruotsalaiset uhmaavat niitä, kun taas suomalaiset niistä vähät välittävät. Tästä ei sentään ole kysymys; kielen ja erityisesti kuvakielen ilmaisutavat ja kehityskulut ovat monin verroin monimutkaisempia.

Englannissa on myös vähemmän raju esteen voittamisen ilmaisu, notwithstanding (esimerkki nykyamerikaneglannin tekstikorpuksesta):

In retrospect, and notwithstanding the severe problems the Republic of Yemen has faced in its first two years, their calculation appears sound.

Myös tämä sana on vierasta alkuperää, käännöslaina. Vastaava latinan kielen ilmaisu on non obstante ja muinaisranskan non obstant. Keskienglannissa esiintyy myös fraasityyppi this not withstanding, joka muistuttaa suomen kielen fraasia sen estämättä (että). Kannattaa myös pitää mielessä saksan kielen ungeachtet ja ruotsin oaktat.

 Lopuksi on todettava, että edellä mainitsemani eri kielten ilmaisutavat ovat suhteellisen harvinaisia. Luontevin ja yleisin tapa määritellä esteen ylittäminen on tietenkin sivulause, joka alkaa konjunktiolla ’vaikka’.

1 kommentti

Kategoria(t): Matti Rissanen